സൂറ

سورة അലഖ് - آية 19
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب۩
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്