സൂറ

سورة അലഖ് - آية 7
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്