സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില് - آية 13
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ
وَطَعَامٗا ذَا غُصَّةٖ وَعَذَابًا أَلِيمٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്