หาติม ฟะรีด อัล-วาอิรฺ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ไอทูนส์ ฝนตกหนัก