ดาวน์โหลดคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมด

Islam House
دعم الموقع - Support us
file comments ดาวน์โหลด ที่เพิ่ม size seeders leechers completed
Translation of Quran In anko language [PDF file] 0 ดาวน์โหลด 29/04/2011 175.63 MB 31 0 917
Musshaf Almadinah - Warsh A'n Naf'a [PDF] 10 ดาวน์โหลด 16/06/2011 88.75 MB 37 0 5768
Tawfeeq As-Sayegh 13 ดาวน์โหลด 14/03/2008 1.34 GB 44 0 24566
Muftah Alsaltany (Aldori An Abi Amr) 1 ดาวน์โหลด 09/01/2015 1.42 GB 29 0 343
downloads.Fares Abbad 79 ดาวน์โหลด 14/03/2008 1.43 GB 36 0 60536
downloads.Shamelah Library 9 ดาวน์โหลด 27/06/2014 2.07 GB 65 0 19115
Adel Al-Kalbani 128 bit 0 ดาวน์โหลด 31/12/2014 1.15 GB 42 1 1376
Quran Flash (Warsh) 28 ดาวน์โหลด 10/02/2012 53.60 MB 40 0 14178
downloads.Mishary Alafasy (Updated) 39 ดาวน์โหลด 10/10/2011 1.60 GB 19 0 64073
Muftah Alsaltany (Ibn Thakwan An Ibn Amer) 0 ดาวน์โหลด 08/01/2015 1.36 GB 30 0 366
Aadel Alkalbani 11 ดาวน์โหลด 08/03/2011 632.32 MB 40 1 11571
Yasser Al-Mazroyee 4 ดาวน์โหลด 27/08/2009 586.07 MB 33 1 2736
Mahmood AlSheimy (Dorai An Al-Kisa'ai) 2 ดาวน์โหลด 26/01/2011 1.65 GB 30 0 2218
Alhusayni Al-Azazi (Almoalim) 0 ดาวน์โหลด 07/01/2015 4.93 GB 32 2 467
Ali Hajjaj Alsouasi 3 ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.66 GB 31 0 2298
Jaman Alosaimi 0 ดาวน์โหลด 07/01/2015 580.08 MB 33 1 456
Mustafa Raad Al-Azawi 7 ดาวน์โหลด 31/07/2008 1.36 GB 31 0 5745
Saud Al-Shuraim (Updated2) 0 ดาวน์โหลด 02/03/2016 1,004.20 MB 77 1 170
Translation of Quran In [Chinese] 1 ดาวน์โหลด 28/04/2011 221.39 MB 32 0 1278
Salah Albudair 10 ดาวน์โหลด 13/03/2008 1.66 GB 39 0 18765
Ahmad Saud 13 ดาวน์โหลด 12/03/2011 36.58 MB 37 1 12905
Saad Alghamdi [Turkish Translation] 6 ดาวน์โหลด 28/04/2011 696.90 MB 32 0 2564
Abdulrahman Alsudais 93 ดาวน์โหลด 26/02/2009 1.14 GB 102 2 146919
Nasser Al-Qatami 19 ดาวน์โหลด 26/11/2013 1.10 GB 72 1 23723
Abdulbasit Abdussamad (Warsh an Nafi) 43 ดาวน์โหลด 14/03/2008 1.86 GB 47 2 30505
Mustafa Al-Lahoni 20 ดาวน์โหลด 25/05/2009 558.26 MB 39 0 14313
Translation of Quran In Tamil language [PDF file] 0 ดาวน์โหลด 02/03/2016 206.22 MB 27 0 45
Abdullah Basfer [GreecUNANI Translation] (MP3 Quran) 0 ดาวน์โหลด 18/04/2015 115.05 MB 32 0 227
Abdullah Khayyat (Updated 2) 2 ดาวน์โหลด 27/06/2014 1.05 GB 43 1 1585
Quran flash (Urdu Language) 3 ดาวน์โหลด 10/02/2012 39.92 MB 28 0 2282
Yousef Bin Noah Ahmad 0 ดาวน์โหลด 08/01/2015 655.60 MB 32 0 510
Ahmad Nauina 6 ดาวน์โหลด 13/03/2011 1.62 GB 40 1 5170
Ali Alhuthafi [Portgues Translation] (MP3 Quran) 0 ดาวน์โหลด 18/04/2015 77.43 MB 33 0 298
Alzain Mohammad Ahmad 28 ดาวน์โหลด 13/03/2011 960.67 MB 41 2 11383
Quran in Hindi PDF 1 ดาวน์โหลด 10/01/2015 160.24 MB 32 0 402
Jamal Shaker Abdullah 1 ดาวน์โหลด 13/04/2009 618.12 MB 31 0 4926
Mohammad Abdulkareem 7 ดาวน์โหลด 21/05/2009 1.23 GB 37 1 7307
Nabil Ar-Rifai (Updated) 4 ดาวน์โหลด 31/08/2012 1.57 GB 36 0 5409
Ahmad Al-Tarabulsi (MP3 Quran) 0 ดาวน์โหลด 07/01/2015 3.05 GB 36 1 617
downloads.Salah Alhashim (Updated) 2 ดาวน์โหลด 13/10/2011 1.43 GB 11 0 3286
Mohammed Abdulmajeed 0 ดาวน์โหลด 06/04/2015 1.80 GB 32 0 348
Quran Flash ( Shmarly Musshaf) 10 ดาวน์โหลด 10/02/2012 31.71 MB 29 0 3386
Saud Al-Shuraim with Abdulrahman Alsudaes [Urdu translation] 19 ดาวน์โหลด 04/06/2009 2.01 GB 41 0 6668
Quran in Swedish PDF 5 Chapters 0 ดาวน์โหลด 10/01/2015 20.91 MB 31 0 230
Shirazad Taher 4 ดาวน์โหลด 27/08/2009 1.55 GB 32 1 4545
Hani Arrifai (1435 H) 1 ดาวน์โหลด 06/04/2015 606.65 MB 39 1 660
Mishary Alafasy - Every Ayah (verse) in one file- 51 ดาวน์โหลด 17/02/2012 1.61 GB 42 1 10147
Adel Ryyan (updated) 0 ดาวน์โหลด 04/01/2015 1.33 GB 38 2 934
Ali Alhuthafi [HungariMAJRI Translation] (MP3 Quran) 0 ดาวน์โหลด 18/04/2015 67.77 MB 32 1 253
Abdulbasit Abdulsamad Mojawwad 239 ดาวน์โหลด 10/03/2008 526.05 MB 66 2 158207
Al-Qari Yassen 14 ดาวน์โหลด 13/03/2008 678.64 MB 34 0 39004
Yousef Alshoaey 2 ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.48 GB 31 0 2009
Sahl Yaaseen (Updated) 6 ดาวน์โหลด 13/10/2011 1.29 GB 36 0 3228
Ahmad Al Ajmi - Every Ayah (verse) in one file- 93 ดาวน์โหลด 17/02/2012 737.36 MB 47 0 15160
Mousa Bilal 0 ดาวน์โหลด 19/01/2015 1.21 GB 33 0 631
Quran in Russian PDF 1 ดาวน์โหลด 10/01/2015 139.86 MB 31 0 246
Mahmoud Khalil Al-Hussary (Updated2) 1 ดาวน์โหลด 02/03/2016 2.29 GB 71 1 154
Hani Arrifai (updated) 10 ดาวน์โหลด 23/09/2012 2.05 GB 42 3 7047
Abdulmohsen Alqasim 5 ดาวน์โหลด 11/03/2009 868.51 MB 37 1 11343
downloads.AbdurRashid Sufi (Khalaf An Hamza) 8 ดาวน์โหลด 14/03/2008 1.42 GB 11 0 10123
Abdullah Basfer 6 ดาวน์โหลด 04/09/2012 1.37 GB 50 1 7793
Tareq Abdulgani Daawob - Qaloon An Nafia 0 ดาวน์โหลด 18/01/2015 655.19 MB 26 1 681
Mohammed Al-Muhasny (Updated) 16 ดาวน์โหลด 06/10/2011 1.65 GB 30 1 7722
Khalifah At-Tonaeijy (Updated2) 5 ดาวน์โหลด 27/06/2013 677.33 MB 37 1 6599
Quran Flash 44 ดาวน์โหลด 10/02/2012 19.11 MB 30 0 12505
Addokali Mohammad Alalim (Qalon An Nafi) (MP3 Quran) 1 ดาวน์โหลด 07/01/2015 1.47 GB 40 1 1371
Abdulbasit Abdulsamad [Italian Translation] 2 ดาวน์โหลด 18/04/2015 115.57 MB 38 1 481
Saad Alghamdi [Kurdish Translation] 4 ดาวน์โหลด 28/04/2011 1.02 GB 32 0 1773
Mohammad Saleh Alim Shah 2 ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.20 GB 30 0 3424
Abdulbasit Abdulsamad [Urdu Translation] 3 ดาวน์โหลด 28/04/2011 1.22 GB 30 1 2400
Abdulhadi Kanakri 0 ดาวน์โหลด 29/12/2014 1.48 GB 37 1 985
Maher Al-Muaiqly (Updated) 123 ดาวน์โหลด 06/10/2011 1.21 GB 133 7 90018
downloads.Salah Bukatir (Updated) 26 ดาวน์โหลด 14/10/2011 1.27 GB 29 0 19484
Muftah Alsaltany (Hafs An Assem) 0 ดาวน์โหลด 08/01/2015 1.73 GB 32 0 398
Abdulbasit Abdulsamad Mojawwad High Quality 99 ดาวน์โหลด 21/03/2013 3.25 GB 95 2 28272
Mohammad Abdulhakeem Saeed Al-Abdullah (Al-Dorai A'n Al-Kisa'ai) 2 ดาวน์โหลด 27/08/2009 1.73 GB 32 0 2318
Abdulbary Mohammad 5 ดาวน์โหลด 27/08/2009 870.49 MB 35 1 4130
Malaysians Reciters (14 Reciters from Malaysia Country) 7 ดาวน์โหลด 22/05/2009 683.51 MB 32 0 8824
Abdullah Aljohani 3 ดาวน์โหลด 28/12/2014 1.10 GB 47 2 4480
Ibrahim Alakhdar 13 ดาวน์โหลด 13/03/2008 691.68 MB 38 1 15801
Muftah Alsaltany (AlDorai An Al-Kisaai) 0 ดาวน์โหลด 08/01/2015 2.00 GB 34 0 322
downloads.Ahmed Saber (Updated) 2 ดาวน์โหลด 07/10/2011 360.21 MB 11 0 3034
Omar AlQazabri (Warsh An Nafea)(Updated) 5 ดาวน์โหลด 27/06/2014 1.69 GB 45 0 5116
Neamah Al-Hassan 1 ดาวน์โหลด 08/01/2015 633.22 MB 34 0 975
Moeedh Alharthi 0 ดาวน์โหลด 19/01/2015 1.11 GB 35 0 465
Yasser Aldosari 12 ดาวน์โหลด 27/06/2015 1.39 GB 73 4 8164
Yahya Hawa 11 ดาวน์โหลด 27/08/2009 658.20 MB 34 0 4371
Saber Abdulhakm 7 ดาวน์โหลด 07/04/2011 603.01 MB 33 0 2949
C. Haj Muhannad Al-Tayyib (Warsh An nafi) [Tamazight Translation] 3 ดาวน์โหลด 28/04/2011 630.66 MB 32 3 1818
downloads.Mohammed_Alminshawi_Mujawad_(Updated4)_(MP3_Quran) 5 ดาวน์โหลด 26/06/2015 4.51 GB 10 0 2560
Abdulaziz Al-Ahmad 13 ดาวน์โหลด 13/03/2008 1.58 GB 37 1 16251
Mahmoud Khalil Al-Hussary(Updated2)(WARSH) 5 ดาวน์โหลด 26/06/2015 330.35 MB 53 1 4000
Muftah Alsaltany 0 ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.42 GB 29 0 1821
Abdullah Basfer [Albani Translation] (MP3 Quran) 2 ดาวน์โหลด 18/04/2015 68.69 MB 34 1 243
Translation of Quran In Telugu language [PDF file] 0 ดาวน์โหลด 02/03/2016 145.95 MB 30 0 38
Zaki Daghistani (Updated) 3 ดาวน์โหลด 06/10/2011 2.03 GB 37 0 3491
Mahmoud Khalil Al-Hussary [Bosni Translation] (MP3 Quran) 2 ดาวน์โหลด 18/04/2015 3.24 GB 36 1 262
Abdullah Al-Kandari (Updated2) 0 ดาวน์โหลด 02/03/2016 2.83 GB 38 0 56
Musshaf Almadinah - Qaloon [PDF] 14 ดาวน์โหลด 16/06/2011 93.67 MB 33 0 4603
downloads.Mishary Alafasy (California_Version) 42 ดาวน์โหลด 22/03/2013 1.54 GB 13 0 11591
Translation of Quran In hausa language [PDF file] 3 ดาวน์โหลด 29/04/2011 124.26 MB 29 0 924
Yasser Al-Qurashi 1 ดาวน์โหลด 29/12/2014 1.59 GB 32 0 464
Mohammad Ayyub 31 ดาวน์โหลด 03/04/2008 669.50 MB 54 0 38366
Rashad Alshareef 0 ดาวน์โหลด 07/01/2015 1.61 GB 34 0 551
Translation of Quran In Turkish language [PDF file] 1 ดาวน์โหลด 02/03/2016 110.31 MB 29 0 45
downloads.Shaik Abu Baker Shatri (Updated2) 22 ดาวน์โหลด 31/08/2012 1.40 GB 13 0 19610
Mohammad Al-Baraak 49 ดาวน์โหลด 27/08/2009 264.44 MB 43 0 21316
Mahmood Al rifai 0 ดาวน์โหลด 19/01/2015 1.43 GB 34 0 602
Quran flash ( Tajweed ) 23 ดาวน์โหลด 10/02/2012 55.78 MB 30 0 10843
Translation of Quran In Urdu language [PDF file] 0 ดาวน์โหลด 02/03/2016 220.61 MB 30 0 50
Abdullah Basfer [English Translation] 3 ดาวน์โหลด 28/04/2011 2.58 GB 32 0 4971
Mohammad Jibreel (updated) 16 ดาวน์โหลด 23/09/2012 1.32 GB 26 1 10771
Mohammad Al-Abdullah (Albizi and Qunbol A'n Ibn Katheer) 1 ดาวน์โหลด 08/04/2011 665.81 MB 31 0 2861
Ibrahim Aldosari-Warsh An Nafi 1 ดาวน์โหลด 21/01/2015 651.06 MB 36 1 2524
Abdulbasit Abdulsamad (Mojawwad) - Every Ayah (verse) in one file- 94 ดาวน์โหลด 17/02/2012 3.16 GB 38 2 7796
Ali Alhuthaifi 37 ดาวน์โหลด 03/04/2008 620.76 MB 60 0 55965
Emad Zuhair Hafth 5 ดาวน์โหลด 14/03/2008 596.24 MB 34 1 7616
Quran in Kurdish PDF 0 ดาวน์โหลด 10/01/2015 95.47 MB 32 0 275
downloads. Mahmoud Khalil Al-Hussary(MJWAD)(Updated 2) 10 ดาวน์โหลด 27/06/2014 1.05 GB 41 1 4956
Khalid Alqahtani (Updated) 24 ดาวน์โหลด 07/10/2011 1.48 GB 40 1 9525
AbdulBaset AbdulSamad with Ibrahim Walk [Saheeh Intl Translation(ENGLISH)] 6 ดาวน์โหลด 31/05/2009 5.95 GB 36 2 3083
Musshaf Qaloon (Libya Vesion) 13 ดาวน์โหลด 04/02/2012 78.38 MB 27 0 2427
Abdulmohsen Al-Harthi 0 ดาวน์โหลด 29/12/2014 605.18 MB 34 1 588
downloads.Akram Alalaqmi 2 ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.51 GB 33 1 3032
Quran in Hungarian PDF 0 ดาวน์โหลด 10/01/2015 125.14 MB 27 0 183
Musshaf Almadinah - Hafs A'n Asim [PDF] 12 ดาวน์โหลด 16/06/2011 102.07 MB 32 0 5013
Alashri Omran 1 ดาวน์โหลด 13/03/2011 599.93 MB 34 1 2506
Mahmood Ali Albana (Muratal) 18 ดาวน์โหลด 31/07/2008 1.45 GB 43 0 19121
Translation of Quran In Yoruba language [PDF file] 0 ดาวน์โหลด 02/03/2016 117.47 MB 29 0 46
Ahmad Al-Tarabulsi (Qalon An Nafi) 2 ดาวน์โหลด 07/01/2015 1.74 GB 39 1 941
Mohammad Abdullkarem (Warsh An Nafi Men Tariq Abi Baker Alasbahani) 0 ดาวน์โหลด 09/01/2015 1.99 GB 39 0 937
AbdurRashid Sufi (As-Soosi An Abi Amer) 4 ดาวน์โหลด 14/03/2008 1.88 GB 38 1 11038
Translation of Quran In english language [PDF file] 10 ดาวน์โหลด 29/04/2011 123.66 MB 30 0 11464
Ali Alhuthaifi (Qalon A'n Nafi) 23 ดาวน์โหลด 27/08/2009 1.44 GB 50 0 13398
Mishary Alafasy [Spanish Translation] 1 ดาวน์โหลด 28/04/2011 1.31 GB 30 0 1598
Khalid Abdulkhafi 2 ดาวน์โหลด 27/08/2009 1.20 GB 35 1 3225
Alfateh Alzubair (Aldori AN ABI AMR) 1 ดาวน์โหลด 05/01/2015 609.68 MB 31 0 601
Translation of Quran In portuguese language [PDF file] 2 ดาวน์โหลด 29/04/2011 135.05 MB 29 0 1177
Abdulwadood Haneef 17 ดาวน์โหลด 14/03/2008 1,003.62 MB 38 1 17212
Quran in Italian PDF 0 ดาวน์โหลด 10/01/2015 104.96 MB 30 0 242
Mohd Altablawi 35 ดาวน์โหลด 13/03/2008 1.59 GB 46 0 30981
downloads.Ali Jaber (UPDATED2) 1 ดาวน์โหลด 02/03/2016 1.35 GB 12 0 62
Mustafa Ismail ( New - High Quality) 23 ดาวน์โหลด 31/08/2012 1.60 GB 44 0 8818
Abdulmohsin Al-Obaikhan 11 ดาวน์โหลด 27/08/2009 1.02 GB 35 1 2926
Abdulbasit Abdulsamad 67 ดาวน์โหลด 13/03/2008 2.51 GB 72 1 97948
Translation of Quran In french language [PDF file] 4 ดาวน์โหลด 29/04/2011 125.46 MB 30 0 4650
Mohammed Osman Khan (from India) 1 ดาวน์โหลด 07/01/2015 1.29 GB 32 0 427
Hatem Fareed Alwaer 1 ดาวน์โหลด 31/12/2014 1.40 GB 40 1 1191
Translation of Quran In melbari language [PDF file] 1 ดาวน์โหลด 29/04/2011 169.20 MB 30 0 797
Translation of Quran In indonesian language [PDF file] 0 ดาวน์โหลด 29/04/2011 169.24 MB 30 0 2127
Khalid Almohana 4 ดาวน์โหลด 13/03/2011 614.56 MB 32 1 2935
Translation of Quran In chinese language [PDF file] 0 ดาวน์โหลด 29/04/2011 173.86 MB 29 0 1159
Mahmood Ali Albana (Mujawwad) 12 ดาวน์โหลด 31/07/2008 3.64 GB 40 0 13479
Waleed Alnaehi 3 ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.29 GB 30 0 2935
Quran [Germany Translation] (MP3 Quran) 0 ดาวน์โหลด 18/04/2015 548.97 MB 32 0 357
downloads.Maher_Shakhashero 0 ดาวน์โหลด 09/01/2015 1.18 GB 16 0 481
Sayeed Ramadan (Updated2) 1 ดาวน์โหลด 26/06/2015 1.34 GB 27 1 410
Quran [France Translation] (MP3 Quran) 2 ดาวน์โหลด 18/04/2015 1.30 GB 37 0 570
Translation of Quran In iranon-filipino language [PDF file] 2 ดาวน์โหลด 29/04/2011 136.18 MB 28 0 1014
Mohammed Alminshawi [Urdu Translation] 1 ดาวน์โหลด 28/04/2011 2.09 GB 33 0 1783
Ahmed Amer 1 ดาวน์โหลด 17/01/2015 1.51 GB 37 0 904
Ahmed Alajmi 141 ดาวน์โหลด 13/03/2008 1.78 GB 103 3 159088
Saad Alghamdi 153 ดาวน์โหลด 13/03/2008 2.66 GB 135 5 168709
Aleyoon Alkoshi 15 ดาวน์โหลด 13/03/2008 1.43 GB 44 0 32188
Mohammed Siddiq Al-Minshawi ( MURATAL) 66 ดาวน์โหลด 13/04/2009 1.55 GB 16 0 62788
Ahmad Al-Hawashy 3 ดาวน์โหลด 13/10/2011 1.22 GB 36 1 3156
downloads.AbdulBaset AbdulSamad with Naeem Sultan [Pickthall Translation](ENGLISH) 16 ดาวน์โหลด 31/05/2009 1.99 GB 32 1 3341
Abdulbari Ath-Thubaity (Updated) 5 ดาวน์โหลด 13/10/2011 1.06 GB 37 1 5313