เตาฟีก อัศ-ศอยิฆ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ไอทูนส์ ฝนตกหนัก