ญะมาลุดดีน อัซ-ซัยละอีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม