ศอบิรฺ อับดุลหะกัม - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ไอทูนส์ ฝนตกหนัก