มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์ - อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ